Nasze oprogramowanie wymierzone jest przeciw osobom zbierającym informacje o osobie fizycznej lub prawnej bez jej zgody, takie jak informacje o odwiedzanych witrynach, hasła dostępowe itp. Programy szpiegujące mogą wykonywać działania bez wiedzy użytkownika. Program szpiegujący w duzej mierze moze przyczynić się do wielu zagrożeń oraz nieprzyjemności ze strony osób w sposób nielegalny z nich korzystających. Takie działania mogą naruszać prawo Art. 265, 266, 267 i 268 Kodeksu Karnego Rzeczpospolitej Polskiej.

Trochę faktów.Trochę faktów.

Czym są keyloggery?

Programy te działają na zasadzie przejęcia kontroli nad klawiaturą. Każde wciśnięcie klawisza jest odnotowywane w specjalnym pliku. Informacje o wciśniętych klawiszach mogą być poszerzone o dodatkowe informacje, jak nazwa aktywnego programu lub okna.

Co więcej ...

Keyloggery zawierają funkcje chroniące je przed wykryciem przez niedoświadczonego użytkownika komputera, a plik w którym zapisywane są dane ukryty jest np. w katalogach systemowych. Dzięki temu długo mogą rezydować niewykryte na komputerze ofiary i przyczyniać się do ujawnienia wszystkich wykorzystywanych haseł i innych informacji. Większość keyloggerów pozwala na wysyłanie pliku z rezultatami na wyznaczony e-mail.

Print screeny.

Dodatkowo większość keyloggerów ma możliwość zapisywania print screenów nazywanych również zrzutami ekranu. Obrazy, które wyświetla monitor szpiegowanego użytkownika zapisywane są do plików graficznych. Częstotliwość tych zapisów może być dowolnie konfigurowana. Operacje odbywają się w tle bez wiedzy obserwowanego.


wykrywanie keyloggera Keylogger - potencjalne zagrożenie.

Dowiedz się jakie zagrożenia wykrywamyWięcej

AdHoc

© 2010 AdHoc, Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon strony: GRX.pl